Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAWA 350/634 ÚPLNÁ HISTORIE

18. 9. 2011

Předmluva

Motocykl Jawa 350 model 634 je určitě nesmazatelně zapsán do naší motocyklové historie. Stal se základním nosným prvkem výrobního programu Jawy na dlouhá léta a vzniklo několik modifikací tohoto stroje.
 

A právě proto, že vzniklo tolik odvozených variant tohoto motocyklu, vyskytují se někdy v dnešních pramenech a dokumentech určité nesrovnalosti nebo jsou neúplné nebo historicky nepřesné. Jedná se hlavně o číslování typů a používání různých doplňků nebo barevných odstínů, apod.

Snažil jsem se tento motocykl prostudovat důkladně. Proto se chci pokusit o sestavení, pokud možno, přésné a kompletní historie Jawy 634. Ale jak jistě všichni znají Jawu, která montovala motocykly celkem všelijak, a jak jim různé díly přišly pod ruku, tak je v modelu 634 docela slušný chaos a i dobové prameny se někdy rozcházejí...... (!)

Snažím se tedy zjistit co se dá a udělat nějakou ucelenou formu této historie. A hlavně děkuji všem, kteří mi v tomto pomáhají a poskytují mi fotografie nebo informace. Účelem celé této práce je skloubit a dát do ucelené formy co nejvíce informací a  materiálu  o tomto motocyklu a poskytnout ho všem zájemcům. Přesto je pořád několik nezodpovězených otázek. Když by někdo znal něco nového, co by zde chybělo, piště mi na email.

 

Jak to bylo na začátku
 
Nejprve bych si s velikou úctou dovolil použít opis z knihy od pana Dočkala "Seřizování a opravy motocyklů JAWA" z roku 1976, která je všem určité známá a detailně popisuje stavbu motocyklu JAWA 350/634-4. Předpokládám, že se jedná o důvěryhodný zdroj informací, z něhož se dá vycházet. Každopádně je to materiál, podle kterého si můžeme udělat úsudek, jak na náš trh tenkrát zapůsobil nový stroj z Jawy a jaká technická vylepšení a pokroky přinesl (i když tehdejším režimem trochu nadsazená). Byl to právě také poslední sériový motocykl továrny do revolučního roku 1989, který tyto významné změny přinesl. Další modely už z tohoto modelu jen vycházely a byly pouze jeho modernějším derivátem.

 

JAWA 350-634

Nová generace motocyklů JAWA    

Stálé zvyšování výkonů motorů motocyklů JAWA a současně i potřeba zvyšování bezpečnosti provozu jednostopých motorových vozidel už dříve napovídaly, že u dalších nových typů motocyklů JAWA bude nutno přistoupit k zásadní rekonstrukci a modernizaci podvozku. Dosavadní jednoduchý rovinný rám zajišťoval dobré jízdní vlastnosti do maximální rychlosti 115 až 120 km za hodinu. Při vyšších rychlostech jevil stroj známky neklidu,inklinoval k „vlnění“ i při přímé jízdě a vyžadoval opravdu jen zkušené jezdce. Důvod byl v jednoduché koncepci rámu a jeho spojení se zadní kyvnou vidlicí. Při dosavadním poměrně úzkém uložení zadní vidlice v rámu se může při normálním opotřebení pouzder uložení čepu a při vyšších rychlostech nepřízně projevovat příčná vůle vidlice při řízení. Motocykl je pak při jízdě „nervózní“, zatáčky nelze projet zcela plynulým obloukem,řidič nemá pocit jistoty a bezpečí.
 

Tyto nedostatky spolehlivě odstraňuje dvojitý prostorový rám se široce uloženou zadní kyvnou vidlicí. Tímto základním požadavkem byl předznamenán vývoj podvozku nejnovějšího typu motocyklu JAWA 350-634. Pomineme-li krátké mezidobí typů 623 a 633, v němž bylo tyto typy vyráběny souběžně s dvěstěpadesátkami 592/00 a třistapadesátkami typu 360, přišel n.p. JAWA s novou koncepcí podvozku s dvojitým uzavřeným rámem až v roce 1973.
 

Tato nová třistapadesátka s typovým označením 634 a vyráběna pouze s motorem této objemové třídy přichází na naše silnice i na exportní trhy s reálným předpokladem, že tradice vývojové zralosti, funkční spolehlivosti a účelné jednoduchosti spolu s úspěšně tvarovým řešením motocyklů JAWA zůstane zachována (viz.obr.1).
 

Generace kývaček, již patří přívlastek „zasloužilá“ odchází a nový typ 634, koncepčně nenásilně pozměněný, nastupuje a zakládá novou generaci motocyklů JAWA.

1.jpg
 

Obr.1 Motocykl JAWA 350-634(poslední typ)
 

Hnací skupina

Dosavadní koncepce hnací skupiny motocyklů JAWA je natolik výhodná, že i nový typ motocyklu 634-4 ji rozumně zachovává. Dva válce v příčné řadě jsou skloněny šikmo vpřed o 25°. Uspořádání klikového ústrojí převodovky a primárního převodu ve společné skříni motoru je obdobné jako u předcházejících typů, avšak s úpravami, odpovídajícími požadované životnosti a funkční spolehlivosti. Je změněno uložení pístního čepu v ojnici: namísto bronzového pouzdra v horním oku ojnice jsou zde volně uložené jehly INA, pojištěné proti axiálnímu posuvu. Ve spodním oku ojnice je kompletní ložisko INA s klecí, axiálně vedené ocelovými kalenými příložkami. Střední ložisko klikového ústrojí lze přimazávat tukem.
 

Výraznou změnou a technickým zlepšením je dvojitý válečkový řetěz primárního řetězového převodu (proti dosavadnímu jednoduchému). Dvojitý řetěz má zvýšenou životnost, provozem se neprodlužuje nezpůsobuje rázy, přenášené na soukolí převodovky. Ozubcové spojky převodových kol byly již zavedeny u motocyklů 623 a 633 a u typu 362 Californian IV, avšak dvojitý řetěz primárního převodu, jednoduchý vypínací mechanismus spojky a nové uložení ojnic na jehlách a ložiskách INA zavádí JAWA až u těchto nejnovějších typů třistapadesátek 634.
 

Motocykly s typovým označením 634-01 je určen pro trh v SSSR, ale je zcela totožný (až na některé nepatrné podrobnosti) s typem JAWA 634-4-01. Změna označení typu nemá zde důvody technické, nýbrž pouze obchodní.

Dosavadní korkové vložky hnacích lamel spojky byly nahrazeny lepenými třecími ploškami z nespalitelného materiálu. Vypínací ústrojí spojky se ovládá pouze ruční pákou na levém řídítku a příslušným lanovodem a není spojeno s poloautomatickým vypínačem, jak jej známe u všech dosavadních typů motocyklů JAWA. Toto zjednodušení není funkcí spojky a řazení převodů nijak na závadu. Většina řidičů stejně používala při řazení ruční spojky, a navíc klade součinnost ručního a poloautomatického nožního vypínače vyšší nároky na seřizování. Viditelnou změnou na motoru je také jiné upevnění výfukových trubek k válcům. Ve výfukových hrdlech válců jsou vystruženy jemné vnitřní závity,do nichž se zašroubují převlečné matice (obdobné připojení výfukových trubek bylo zavedeno u jednoválcové dvěstěpadesátky JAWA typ 559/02 a jejích dalších odchylných provedení). Boční víka skříně motoru nemají někdejší vejčitý tvar, jsou hranatá se zaoblenými hranami (viz.obr.2).    

2.jpg

Obr.2 Nové tvarové řešení skříně motoru 634
 

Podvozek
 
Nejvýraznějším znakem nového typu JAWA 634-4 je zcela nově řešený rám s kyvnou vidlicí, který si ovšem vynutil také nové uspořádání ostatních skupin a dílů a dílů podvozku (viz.obr.3).
 

 3.jpg

Obr.3 Dvojitý trubkový uzavřený trubkový rám 634 - nejvýraznější modernizace nové generace motocyklů JAWA 350
 

Rám je dvojitý, uzavřený, svařený z ocelových trubek kruhového průřezu. Oba spodní nosníky mají zhruba tvar otevřeného písmene U, který se nahoře uzavírá hlavou rámu s dvěma nad sebou uloženými trubkovými nosníky. Konstrukci doplňuje a k tuhosti celé svařené soustavy přispívá nosník sedla třmenového tvaru, k němuž jsou zadní konce spodních nosníků upevněny přivařenými plechovými styčníky. Svařený celek doplňují ještě příčné trubky, které rozpírají na čtyřech místech spodní nosníky a zároveň slouží jako záchyty pro upevnění motoru a některých dílů podvozku. Zadní záchyty motoru jsou uloženy na plechových lisovaných výztuhách, přivařených v místech zadního oblouku spodních nosníků. Ve výztuhách je také uložena zadní kyvná vidlice, jejímž dutým čepem prochází hřídel pedálu zadní brzdy. Uložení vidlice nevyžaduje mazání; má metaloplastické výstelky, utěsněné proti prachu pryžovými kroužky. Kyvná vidlice zadního kola je vyrobena z tlusté trubky o průměru 32 mm. Do svisle zploštělých konců jsou prolisovány podélné otvory pro hřídel zadního kola, umožňující jeho posunování při napínání sekundárního převodového řetězu. 
 

Rám je navržen a technologicky propracován nejen se zřetelem na potřebnou pevnost a tuhost jako základní nosná část podvozku motocyklu sólo, ale i pro bezpečné připojení postranního vozíku.
 

Přední vidlice dosavadních typů motocyklů JAWA se ukázala dostatečně vyhovující i pro nový typ 634-4. Proto nebyla pozměněna, s výjimkou spodního upevňovacího nosníku. Dřívější svařovaný spodní nosník byl nahrazen tuhým výkovkem. Nádrž paliva je nově tvarově řešena a její upevnění k rámu je praktickou novinkou. Vzadu je  uchycena obvyklými dvěma pryžovými bloky s rozpěrnými šrouby.

4.jpg  

Obr.4 Odklápěcí sedlo a podsedl.schránka

Vpředu nádrž doléhá na pryžový doraz na horní rámové trubce a je v této poloze přidržována pružinou. Po odpojení pružiny a uvolnění zadních pryžových bloků se nádrž vpředu snadno odklopí směrem nahoru a zjedná se tak pohodlný přístup k hlavám válců a svíčkám. Velmi to usnadňuje opravářské práce na motoru a kontrolu předstihu.

Pod sedlem,které se odklápí podél pravé boční hrany, je umístěna podsedlová schránka (viz.obr.4). V ní je uložen akumulátor, pojistka elektrické soustavy a regulátor napětí (viz.obr.5). Přední část podsedlového prostoru vyplňuje objemný tlumič s čistící válcovou vložkou, uloženou naležato. Toto vtipné řešení umožňuje po odmontování pravého bočního krytu zcela pohodlný přístup k vložce čističe vzduchu (viz.obr.6). Nasávaný vzduch vstupuje do tlumiče vyjímatelnou labyrintovou vložkou, která podstatně snožuje hluk sání motoru. Vložka se montuje do tlumiče sání jen u tzv. „tichých“ provedení pro ČSSR a pro vývoz do zemí s přísnými předpisy na hluk motorových vozidel.

Světová móda velkých osmnáctipalcových kol u motocyklů dosud trvá. Tím a také dobrými jízdními vlastnostmi lze zdůvodnit tento rozměr kol i u nového typu JAWA 350-634, i když dosavadní generace třistapadesátek JAWA křižuje celý svět na kolech 16“, s výjimkou posledních provedení, známých už pod pojmenováním Californian. Tak těmto požadavkům vyhovuje i za cenu vyššího těžiště vozidla, jeho celkové výšky, větší hmotnosti a konečně i ceny.

Řetěz zadního převodu je zcela zapouzdřen. Přední řetězové kolečko na motoru i řetězové kolo zadního kola motocyklu jsou uzavřeny v dvoudílných plechových     krytech s nástavci, které jsou nahoře i dole navzájem spojeny pryžovými spojkami tvaru čtyřhranné trubky s měchovitě tvarovanými zadními konci. Řetěz je tak dokonale chráněn proti prachu i vodě, ve prospěch jeho životnosti a čistoty stroje i jezdce (viz.obr 7).

 5.jpg

 Obr. 5 Podsedlová schránky

 

6.jpg 

Obr.6 Uložení vložky čističe vzduchu

 

7.jpg

 Obr.7 Kryt sek. řetězu

 

Elektrické zařízení a příslušenství
 

Zdrojem elektrického proudu pro zapalování a elektrická zařízení podvozku jsou jednak šestivoltový akumulátor, jednak šestipólové dynamo dosavadní koncepce JAWA. Účinnými úpravami a zlepšenými izolačními materiály byl výkon dynama zvýšen na 75 W, aniž by se měnily jeho vnější rozměry nebo snížila životnost. Namísto dosavadního jednocívkového (jednodotykového) regulátoru má elektrická soustava nového typu regulátor dvoucívkový, umístěný mimo dynamo v podsedlové schránce. V krytu reflektoru, vylisovaného z plastické hmoty, je vystaveno parabolitické zrcadlo průměru 160 mm, rychloměr, spínací skíňka, kontrolky nabíjení a dálkového světla i přerušovač ukazovatelů směru s vlastní pojistkou (viz.obr.8).
 

K normální výbavě motocyklu patří světelné ukazovatele směru. Přední jsou upevněny na držáku světlometu, zadní na nosníku sedla (viz.obr.9). Ovládají se přepínačem na pravé straně řídítek. Součástí běžné výbavy je dále zpětné zrcátko, pryžová zástěrka za zadním kolem a konektorové spoje v podsedlové schránce pro připojení elektrické instalace postranního vozíku.
 

 9.jpg

 

  8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8 Kryt reflektoru a rychloměru se spín.skříňkou a Obr.9

Motocykl JAWA 350-634-4 je uzpůsoben pro připojení postranního vozíku typu JAWA 560-3. Proto má rám standardně provedená upevňovací oka pro montáž dvou zadních úchytů. Přední úchyty postranního vozíku se upevní jednak na nejhořejší příčku spodních nosníků rámu, jednak na přední záchyt motoru. S motocyklem sólo i s připojeným postranním vozíkem byly provedeny přísné zkoušky životnosti a pevnostní zkoušky, v nichž vozidla plně vyhověla.

Přes řadu změn na motoru i podvozku a uplatnění nových dílů se podařilo zachovat tvarovou ucelenost stroje. Celkový vzhled jednotlivých skupin (motor, reflektor) a jejich úspěšné estetické řešení jen potvrzuje, že násilné a za každou cenu avantgardní řešení, kterých byl nový typ JAWA ušetřen, nedává obvykle dobrý výsledek. Naopak střízlivá elegance u motocyklu JAWA tradiční a zde znovu uplatněná, je u tohoto typu 634-4 stejně hodnotným aktivem, jako ostatní změny a zlepšení technického a technologického charakteru. Pracovníci národního podniku JAWA odvedli zdařilou technickou práci, která může důstojně reprezentovat jeho slavnou značku (viz.obr.10).

Tento popis včetně technických parametrů se týká nového motocyklu JAWA 350-634-4, provedení 03, které je upraveno pro náš vnitřní československý trh. Výkon motoru je zde záměrně snížen na 20 koní (14,7 kW) v zájmu nepřekročení předepsané hlukové hladiny 84 dB. Zcela identický s touto československou verzí je typ 634-01 s výkonem motoru 22 koní (16,2 kW), který představuje základní verzi pro export do SSSR.

Další odvozené provedení 634-4-01 je náběhová verze s jednoklíčovou přední brzdou s výkonem 22 koní (16,2 kW), zatímco 634-4-02 je již plně sériové provedení s tímtéž motorem a přední dvouklíčovou brzdou. 

10.jpg

 
 Obr. 10   JAWA 350-634

 11.jpg

 Obr. 11 Verze 634-5 pro export

12.jpg

 
 
 Obr. 12 JAWA 350-634-6
 

Souběžně s těmito typy zavádí n.p. JAWA do výroby další modifikace. Vyznačují se plochým reflektorem a samostatným přístrojovým panelem s rychloměrem a otáčkoměrem a několika dalšími drobnými doplňky podle požadavků zákazníků. Nese typové označení 634-5 (viz.obr. 11 a 12).
 

Konečně pak typ 634-6 je známá verze s odděleným mazacím systémem a samostatným olejovým čerpadlem (Oilmaster) požadovaný na některých trzích.

Takže tolik z knihy Opravy a seřizování motocyklů Jawa. Ještě poznámka k zadnímu pérování motocyklu 634-4. Pan Dočkal neuvedl, že tlumiče měly dvě polohy předpětí pružiny. Ty se měnily vyjmutím tlumiče z motocyklu a přenastavením dvoudílného pojistného kroužku. A zpětné zrcátko bávalo ze začátku v rukojeti a pak už klasické v držáku páčky spojky.

 

„Čtyřka“ a ty další

JAWA 350/634-5
 

Jak již bylo popsáno v první kapitole, jedná se především o vývozní typ. Vyráběl se současně s modelem 634-4 od roku 1975 a měl plochý světlomet s oddělenými přístroji – rychloměrem a otáčkoměrem umístěnými v samostatném plášti z plastické hmoty. Ten obsahoval též kontrolky dobíjení, dálkového světla a nebo i blikačů a neutrálu (podle země vývozu a přání zákazníka). Blatníky byly opatřeny elegantním chromováním, ovšem ze začátku výroby se používalo ještě běžné lakování. Na náš trh přišla tato verze v roce 1975 jen v omezeném množství, o čemž píše i dobový časopis Automobil 1975 (viz. fotoalbum), ovšem pouze s rychloměrem. V roce 1976 je ale již nabízen běžně i pro náš trh ČSSR, jak popisuje naopak Svět motorů (obrázek dole a také další ve Fotoalbu).

Model pět byl lehce modernizovaný a měl již novou rukojeť plynu s podélným drážkováním a s převlečnou maticí, kterou se nastavuje rychlost jejího vracení, přední brzda byla dvouklíčová a zadní stupačky se sklápěly šikmo pod úhlem 45°. Tvarově pozměněny byly také misky ukazatelů směru nebo i páčky na řídítkách. Model s tichým motorem (84dB) a výkonem 14,7kW má označení 634-5-06, pro ČSSR nese označení 634-5-02. Zřejmě ještě kvůli jiným odchylkám, jako např, že nemá otáčkoměr. A model pro vývoz s hlučnejším moterm (86dB) a výkonem 16kW nese označení 634-5-05.

Největší modernizace však přicházejí až v roce 1979 (obrázek vpravo dole), a to i u ostatních modelů, které přišly posléze. Nyní ještě k modelu pět. Ten tedy v tomto roce dostal mohutné padací rámy, taktéž pochromované. Přední teleskopická vidlice měla místo plechových chráničů vinutých pružin pryžové manžety, které zaručovaly větší životnost pohyblivých dílů. Uchycení předního blatníku bylo také pozměněno – výztuhy obepínaly kluzák vidlice a nebyly přišroubovány v jeho spodní části, jak tomu bylo dříve. Dále byly nové zadní pružící jednotky. Montovaly se dva nové typy. První byl se čtyřmi polohami nastavitelnými klíčem (se zakrytými nebo i odkrytými pružinami). Druhý typ – tlumiče používané též u motocyklů ČZ s odkrytými progresivními pružinami. Polohy má také čtyři, nastavitelné taktéž klíčem.

novinkaj634-5.jpg

   

 

 

1979.jpg

 

Používaly se stupačky kulatého průřezu, přední byly sklopné, tak jako zadní, o 45° a dobrým doplňkem se stal pohotovostní stojánek. Přední dvouklíčová brzda byla již standardem. Stopspínač byl pro obě brzdy společný, Do těchto vylepšení patří i použití nových ukazatelů směru. Některé motocykly z roku 1979 měli ještě staré typy, ale  v roce 1980 už byly standartní ty nové. U nich byl pozměněn celkový vzhled a použita silnější žárovka 21W oproti běžně používané15W. Jedná se přesně o ten typ známých blikačů, který vydržel ve výrobě až do 90. let. A ještě maličkost – brzdy měly ukazatele opotřebení. Označení novějšího provedení je 634-5-50.

JAWA 350/634-6

Jednalo se o motocykl, který vychází z modelu pět u něhož bylo použito oddělené mazání motoru Oilmaster podobně, jako dříve u důvěrně známého motocyklu Jawa 350 Californian nebo dále Bizon. Model se začíná vyrábět spolu s "pětkou" v roce 1975. Mazací čerpadlo bylo umístěno v levém víku motoru a bylo poháněno klikovým hřídelem. Čerpalo olej v nádobce umístěné z boku pod sedlem – namísto schránky na nářadí. Tato nádobka byla vybavena olejoznakem pro kontrolu hladiny oleje. Obsah měla 1,7 l, což stačilo přibližně na ujetí 1300km.

4.jpgOilmaster se používal téměř pouze pro zahraniční trhy a jednalo se o celkem povedené zlepšení, které šetřilo jak olej, tak následně životní prostředí, neboť dávkovalo olej podle zatížení motoru.  Ovládání bylo provedeno lankem plynu přes čerpadlo a následně dalším lankem k šoupátku karburátoru. Výkon motoru byl 17,7 kW, což představuje nejsilnější model; kroutící moment byl 31,4 Nm při 4500 ot/min. Označení nese 634-6-04.

Motocykly do roku 1979 měly elektroinstalaci Lucas, která zahrnovala jiné osvětlení a přepínače (viz. Výbava a vzhledy...). V panelu přístrojů byl pouze rychloměr. Inovace přišla také v roce 1979 pod zvláštním označením 634-8*60 Lux (viz. obrázek). Motocykl pak mohl opět být s jedním přístrojem – rychloměrem, nebo i dvěma. Dostal navíc všechny nové prvky popsané u modelu pět (nové blikače, gumové manžety tlumičů, nastavitelné zadní tlumící jednotky, padací rámy,…). 

JAWA 350/634-8

Model s označením osm se stal na našich silnicích zřejmě nejrozšířenější.  Přišel s velkou slávou v roce 1977 a vyráběl se do roku 1980, což byl vrchol tohoto krásného motocyklu s klasickými prvky. Přinesl s sebou "spoustu" vylepšení. Celkově se do roku 1980 vyráběly současně modely 5, 6 i 8. Z roku 1980 pochází právě  i jedna společná montážní příručka pro všechny tyto motocykly.

U osmičky se jednalo o běžnou verzi určenou jak pro náš, tak i masově pro sovětský trh. Zmíněná vylepšení, která pro náš trh v tehdejší době přinesl jsou hlavně velké padací rámy jak vpředu, tak vzadu (vzadu mohly sloužit i jako držáky při stavění motocyklu na hlavní stojan), rychlopal s převlečnou maticí známý již z modelu pět z roku 1976, kulaté stupačky sklopné o 45° vpředu i vzadu a brzdy s ukazateli opotřebení. A jak už to je u většiny modelů, tak první kusy neměly opět chromované blatníky, ale světle šedé.

Dalším důležitým vylepšením byl určitě pohotovostní stojánek, který usnadňoval ovladatelnost motorky, která zrovna nebyla lehká a zvedání na hlavní stojan může někomu činit problémy. Světlomet byl v samostatném plášti z umělé hmoty a za ním umístěný pouze rychloměr o průměru 80 mm. Otáčkoměr se bohužel v této běžné verzi pro žádný trh nepoužíval. V nově tvarovaném obalu rychloměru se nacházely kontrolky dobíjení a dálkového světla, postupně také neutrálu a blikačů (záleželo opět také na předpisech v zemi dovozu). Ukazatele směru zůstaly stejné jako u modelu čtyři, taktéž jako plechové kryty pružin přední vidlice. 1977a.jpg

Co se motoru týče, tak se konstruktéři opět vrátili k poloautomatickému vypínání spojky*, které se u modelu čtyři nepoužívalo a nakonec tento mechanismus přežil až do posledních třistapadesátek vyrobených v Jawě. Novinkou bylo řazení rychlostních stupňů směrem nahoru*, ovšem pozor – neutrál byl jak mezi 1. a 2. převodovým stupněm, tak i mezi 3. a 4. Je to taková zvláštnost. Toto řešení měla např. i ČZ 175/477 a je pro jízdu z kopce, kdy jste jen  ze čtyřky "vyhodily" na neutrál.

Pro větší bezpečnost se užívaly odrazky vepředu a vzadu na obou stranách motocyklu a k lepším jízdním vlastnostem přispívala přední bubnová dvouklíčová brzda, která měla samozřejmě větší účinnost. Za zmínku určitě stojí vyřešení stopspínače přední brzdy. Ten byl integrován do bowdenu brzdy a při výměně lanka jste museli vyměnit celý bowden i se spínačem. Od tohoto řešení se u dalších modelů upustilo

První série nesou označení 634-8-01 a další pak 634-8-02. Poslední a nejluxusnější derivát modelu osm byla verze z roku 1979, kdy proběhla modernizace i u pětky a šestky, jak bylo již několikrát zmíněno, a nese označení 634-8-16. Provedení bylo v červené, ale hlavně  ve zlaté barvě a nesla všechny, již uvedené, prvky tehdejší doby - opět gumové manžety na předních vidlicích, jiné upevnění předního blatníku, nastavitelné zadní tlumiče, nové blikače a společný stopspínač.

Montovaly se tedy již celkem tři typy zadních tlumících jednotek. Prví klasický typ – dvě polohy nastavitelné po sejmutí tlumiče a přednastavením pojistného kroužku. Druhý typ měl čtyři polohy nastavitelné klíčem se zakrytými pružinami (na vývoz i s odkrytými). A třetí typ – již jednou zmiňovaný typ s odkrytými progresivními pružinami a měl čtyři polohy nastavitelné taktéž klíčem – viz. obrázek v technické dokumentaci.
 

 kopie---my12_002.jpg* poloautomatické vypínání spojky se u modelu osm opět zavedlo do výroby, stejně jako se nově začala řadit jednička dolu, ale setkal jsem se i s motocykly, které mají stále ještě vypínací mechanismus z modelu čtyři, bez poloautomatu a řazení první rychlosti nahoru. Tedy se starším typem motoru. Jednalo se hlavně o první kusy a také vývozní série do SSSR. A zrovna staré vypínání je i přímo na reklamním prospektu na této fotografii - je vidět lanko spojky vedoucí do motoru v místě karburátoru - ve fotogalerii v celém zobrazení.

JAWA 350/634-7

Poslední model z řady motocyklů Jawa 634 je model sedm z roku 1980. Je zde použito celkem zvláštní pořadí číslování, když model osm vznikl dříve než sedm. Každopádně ale prošel nejvíce úpravami za celou éru šestsettřicetčtyřek, a tak dorostl v dospělý a moderní motocykl, který se aspoň trochu mohl vyrovnat konkurenci. I když v té době byla už naše sériová motocyklová výroba v porovnání se světem dávno pozadu a ani následující modely Jawy 350 už mnoho nedohnaly. Tehdejší systém nám bohužel určoval postupný úpadek v zastaralých koncepcích s dvoutaktními motory a na oživení se muselo čekat až do revolučního roku 1989 a ani po něm to JAWA neměla a stále nemá lehké.

dobovy_plakat.jpgVraťme se ovšem do doby na začátku 80. let. K našemu poslednímu modelu sedm. Rám a hlavní konstrukční prvky zůstaly stále stejné, ale změnily se důležité detaily. Hlavní viditelnou změnou se staly lisované bočnice na nádrži s nápisy JAWA. Zadní pérovaní mělo již standardně čtyři nastavitelné polohy tvrdosti. Dalším novým prvkem byly výfuky, které nahradily zastaralé tzv. „doutníky“. Osamocený rychloměr doplnil už konečně standardně i otáčkoměr a v novém plastovém krytu společně s těmito přístroji byly již známé kontrolky dobíjení, blikačů, neutrálu a dálkového světla. Na řídítkách se objevil moderní plastový přepínač světel a nový rychlopal se zabudovaným nouzovým vypínačem motoru. Také rukojeti dostaly  trochu jiné zpracování. Páčka spojky a přední brzdy byly nově tvarované (zalomené) pro lepší ovládání.

Lakování se používalo ze začátku červené se světle šedou úpravou blatníků a padacích rámů. To bylo po krátké sérii nahrazeno opět klasickým chromováním. Některé kusy, s největší pravděpodobností pouze na vývoz, měli místo kovových pásů na nádrži pouze vylisované nápisy "JAWA" s nalepenými býlími proužek (více v článku o výbavě a vzhledu jednotlivých modelů).

Vznikly dvě varianty tohoto modelu: varianta 81 a následně varianta 82 oboje s označením 634-7-02. Liší se od sebe jen opravdu v malých detailech. Varianta 82 dostala zvětšenou palivovou nádrž na 17 litrů a s ní i pozměněné uchycení zapalovacích cívek pod ní (již nebyly vedle sebe, ale za sebou – díky tomu právě větší objem nádrže), dále měla upravenou jehlu karburátoru pro nižší spotřebu paliva a zesílené uložení zámku řízení. Kvůli omezení vibrací se začaly používat silentbloky pro upevnění předního světlometu, a také se změnilo uchycení motoru a stupaček. Tato změna spočívala ve spodním držáku motoru vzadu, který byl nyní užší.

Do verze 1982 se dále montoval lehce monovinkaj634-7.jpgdernizovaný motor s označením 632, který měl zmenšený počet chladících žeber na karteru z šesti na čtyři. Konstruktéři také vypustili dlouhý pojistný šroub středového čela na klikovém hřídeli, umístěný uprostřed motoru zepředu a nakonec již zmíněný užší spodní úchyt motoru.

Jawu 350/634-7 hlavně proslavila velice úspěšná filmová komedie z roku 1983 Slunce, seno, jahody režiséra Zdeňka Trošky, kde na ní jezdil Venca Konopník. Odtud také přezdívka tohoto modelu : „Konopice“.

Malá časová rekapitulace

1973 první  prototypy 634-4

1974 náběh výroby modelu 4

1975 náběh výroby modelu 5 především pro zahraničí, náběh modelu 6

1976 model 5 i pro ČSSR, 

1977 náběh výroby modelu 8

1979 velká modernizace dosavadních modelů

1980 náběh výroby modelu 7 a zároveň vrchol modelů 5, 6 a 8

1984 konec výroby modelu 7 a náběh nového typu 638

Dále je otázka zda se modely 5, 6 a 8 vyráběly i dále po roce 1980, ale předpokládám, že chvíli ještě asi ano. Určitě výroba dobíhala ještě nějaký ten rok, a do SSSR putovaly podle mě dál určitě. Nebo ta samá otázka u modelu 7, zda se vyráběl i po roce 1984... Nejlepší by bylo, kdyby mi to mohl někdo napsat a 100% potvrdit :-).

Co mám na 90% ověřeno je, že třeba model 634-8 se prý vyvážel na Kubu ještě i v 90. letech, takže asi tak...

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky JAWA 350/634


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vlastnik

(dropco igor. Banská bystrica 0911175293, 7. 5. 2015 10:39)

Mám 350 634-7 1986. 1300 km chcem ju predať je prakticky nová garazovana

Re: vlastnik

(Jan Bartoš, 20. 6. 2015 18:03)

Tak to je nesmysl. Jawa 634-7-02 se přestala vyrábět v roce 1984, kdy ji nahradil model 638. Zpočátku byly s tímto novým motorem technické problémy, proto vznikl přechodový model 632, kdy byl motor ze 634, upravený pro montáž 12V alternátoru montován do podvozku Jawy 638.

Re: vlastnik

(Tomáš, 17. 10. 2015 12:54)

Ahoj,jaká je cena?

doplnění

(Jindřich, 20. 6. 2015 11:49)

Zapoměl jste na typ 632-0-0,já ji mám z roku 90.Ta má několik spocifikací.

Re: doplnění

(Johnny, 11. 7. 2015 11:34)

Dobrý den. Nezapomněl, model 632 je již jiná kapitola dějin jawy. Samozřejmě tento model znám velice dobře, dokonce jsem na něm i jezdil, opravoval... Zde se věnuji hlavně modelu 634.

Mezityp?

(Petr, 21. 6. 2015 22:00)

Zdravím, narazil jsem na několik fotek na internetu a videí, které byly nadepsány jawa 634-7 ale neseděli mi některé detaily, především výfuky mírně zvedlé vzadu nahoru asi do úrovně čepů zadního kola a hlavně boční kastlíky hladké, bez vodorovných prolisů. Zbylé rysy odpovídaly verzi 634-7. Normálně bych si řekl, že je to jen jakási domácí úprava ale takových fotek jsem viděl povícero, mohlo jít o nějakou třeba exportní verzi?

Re: Mezityp?

(Johnny, 11. 7. 2015 11:27)

Také zdravím. Potřeboval bych ty fotky vidět... Můžete mi poslat třeba odkaz na email. jinak pokud jsou výfuky zvedlé, tak je to domácí úprava, jinak by se jednalo už o model 638 nebo další...

Díky za postřeh

(Johnny, 9. 1. 2015 13:40)

Děkuju moc za postřeh. Ano s tím neutrálem to je chybička. Máte pravdu. Opravím.

neutrál

(tony black, 9. 1. 2015 13:25)

Veľmi pekný článok a zhrnutie, ale je tam chybička. 634 mala neutrál medzi 1-2 a 3-4 rýchlosťou. Nie medzi 2-3 rýchlosťou. Po rozobratí je to vidno pekne aj na kulise radenia. Kontrolka neutrálu je medzi 1-2 a neutrál medzi 3-4 je užitočný napríklad pri jazde dolu kopcom :-)

HLEDÁNÍ V HISTORI JAWY

(STANČÍK VĚROŠ, 12. 11. 2014 21:48)

ZKUS TO PŘÍMO V MUZEU JAWY

HLEDÁNÍ V HISTORI JAWY

(STANČÍK VĚROŠ, 12. 11. 2014 21:47)

ZKUS TO PŘÍMO V MUZEU JAWY

jawa 634-8-16

(roman svehla, 20. 4. 2013 20:03)

koupil jsem jí .

Re: jawa 634-8-16

(Martin, 27. 11. 2013 10:53)

Zdravím všechny fanoušky značky JAWA.Mám taky JAWU typu 350/634,,chromku, ale roku 1982 a nedám na ní dopustit...

Re: Re: jawa 634-8-16

(roman svehla, 31. 1. 2014 18:10)

zdravím, jakou barvu té 634-8 máš?Já původně origo zlatou metalízu . Zakoupil jsem jí v Chebu poměrně zachovalou až na několik zásadních úprav. Sedlo , barva ,pneu, řidítka a ovladače z 638 , atd,atd. Nyní ve stádiu postupné renovace . Vzhledem k financím renovace dosti pomalá. Fotky ostatních JAWIČEK 350 co mám již po renovaci bych zde rád vystavil . Zatím mne tlačí čas . Snad na jaře.