Převodová skříň a přenos hnací síly při zařazených rychlostích